Pájky

Pájení je operace, jejíž podstatou je spojování kovových součástí za pomoci přídavného materiálu (pájky), jehož teplota tavení je nižší než teplota tavení spojovaných kovů. Pevný metalurgický spoj vzniká propojením mezi přídavnou slitinou a spojovanými kovy. Rozlišujeme pájení naměkko, u kterého je teplota tavení přídavného kovu nižší než 450°C a pájení natvrdo, u něhož je teplota tavení vyšší než 450°C. Při pájení dochází k fyzikálním a chemickým jevům, jako je například kapilarita. Široká škála přídavných slitin a tavidel Castolin+Eutectic Vám nabízí řešení pro veškeré použití v oblasti pájení.